Site throeau cabin loc

Eén acteur, éen bioloog, éen filosoof, éen dramaturg, één producent - vijf kunstenaars. Collectief Walden maakt performances en installaties op het snijvlak van kunst, filosofie en wetenschap vanuit de overtuiging dat wetenschap kunst kan inspireren en kunst wetenschap invoelbaar kan maken. Het collectief werkt graag op sprekende locaties en maakt na observatie en analyse een werk dat in dialoog gaat met het verhaal van de omgeving. Door onderzoek te doen naar de achterliggende biologie en filosofie van een landschap, graaft Collectief Walden dit verhaal op om verder te vertellen via poëtische beelden, theatrale performances en verhalende voordrachten.

www.collectiefwalden.nl