Studio Yalla begon als atelier voor kunstenaars op de vlucht, een initiatief om gevluchte kunstenaars uit oorlogsgebied werkruimte te bieden. Zo kunnen ze zich blijven ontwikkelen. En kleur geven aan een nieuwe toekomst. Na een paar succesvolle jaren werd het moeilijker het project voort te zetten en voldoende steun te blijven ontvangen, stichting Yalla heeft daarom haar activiteiten in 2018 gestaakt.

Vervolgens heeft één van de kunstenaars het initiatief genomen voor de Salwa Foundation, die een soortgelijke doelstelling heeft. Ze bieden geen atelierplekken maar wel workshops, trainingen, scholing en begeleiding. Dit gebeurt in en vanuit de ruimte in Kostgewonnen.

Salwa op Facebook