Dear reader,
 
It is with great pleasure that we invite you to the opening of the exhibition Haptic Room Studies by artist Adi Hollander at Movement Exposed Gallery Space in Utrecht on 13 April 2024. The installation Haptic Room Study #4 questions the concept of tactile spatialisation and explores the field between hearing and active listening based on A Sound Map of the Housatonic River by composer Annea Lockwood. Haptic Room Study #3 evolves around having a conversation. The Haptic Room Studies will be on show at the gallery until 25 May 2024. 
 
Haptic Room Studies
How the body and senses are inseparable from the experience of sound, and which role the environment plays in this, is the foundation for the artistic questions that Adi Hollander raises since 2015 and materialises in installations that make the visitor actively participate. 
Her ongoing research at the cutting edge of art and technology have led to What do I hear? (2021) and Haptic Room Studies (2022-2024), research projects initiated by Hollander for which she collaborates with artists and scientists. They create haptic environments by embedding technological tools for sensory translation in the architecture of spaces where art is presented, making the works accessible to sensory-diverse audiences. During What do I hear? a series of prototypes was developed. With the Haptic Room Studies these prototypes became embedded in spatial installations.
Haptic Room Study #4 contains an integrated version of A Sound Map of the Housatonic River by Annea Lockwood, comprising of four channels. Hollander chose this piece for its ability to craft an immersive sense of place and time. It weaves a linear narrative, drawing from the concept of traversing (map) along, in, and over the river. 
Haptic Room Study #3 is designed as a space for two people to have a dialogue. 
 
About the artist
Within the works of Adi Hollander visual art, architecture and technology merge. Her objects and sculptures were presented at galleries and museums in The Netherlands and the international arts field. Since 2016 she is also dedicated to the translation of sound, among which the works of contemporary composers, for a hard of hearing, deaf and hearing audience. In her site-specific installations these qualities come together, they are meant as places of exchange which take the form of functional architectonic sculptures. She uses forms and structures that aim to change the perspective of the spectator’s senses and experience, creating an alternate form of knowledge and way of perceiving the world around us.
Adi Hollander is the initiator of The OtherAbilities and was in 2003 co-founder of the artist collective Public Space With a Roof. She holds a Bachelor degree in Sculpture from Rietveld Academy in Amsterdam and a Master of Science degree in Art, Culture and Technology from MIT in the United States.
 
We cordially invite you to join us for the opening of the Haptic Room Studies on Saturday 13 April between 4 and 6 pm. The exhibition is on show from 6 April until 25 May 2024 at Movement Exposed Gallery Space.
 
Beste lezer, 
 
Met veel plezier nodigen we u uit voor de opening van de expositie Haptic Room Studies van kunstenaar Adi Hollander op zaterdag 13 april bij Movement Exposed Gallery Space in Utrecht. De installatie Haptic Room Study #4 bevraagt het concept van tactiele ruimtelijkheid en tast het gebied tussen horen en actief luisteren af aan de hand van de geluidscompositie A Sound Map of the Housatonic River van Annea Lockwood. Haptic Room Study #3 draait om het voeren van een dialoog. De Haptic Room Studies zijn tot en met 25 mei 2024 te zien in de galerie. 
 
Haptic Room Studies
Hoe het lichaam en de zintuigen onlosmakelijk onderdeel zijn van de beleving van geluid en welke rol de omgeving daarin speelt, ligt ten grondslag aan de artistieke vragen die Adi Hollander sinds 2015 opwerpt en materialiseert in installaties die de bezoeker tot actieve deelname bewegen. 
Haar doorlopende onderzoek op het snijvlak van kunst en technologie mondde uit in What do I hear? (2021) en Haptic Room Studies (2022-2024), door Hollander geïnitieerde onderzoeksprojecten waarin zij samenwerkt met kunstenaars en wetenschappers. Zij creëren tactiele omgevingen door technologische tools voor zintuigelijke beleving in de architectuur van kunstruimten in te bedden, waardoor de installaties toegankelijk zijn voor een sensory-diverse publiek. Tijdens What do I hear? werd een reeks prototypes ontwikkeld. Met de Haptic Room Studies kregen deze prototypes een inbedding in ruimtelijke installaties.
De installatie Haptic Room Study #4 bevat een geïntegreerde versie van de geluidscompositie A Sound Map of the Housatonic River van componist Annea Lockwood, bestaand uit vier geluidskanalen. Hollander koos dit stuk vanwege het vermogen om een gevoel van immersie te creëren: van langs, door en over de rivier bewegen. Haptic Room Study #3 is ontworpen als een ruimte waarin twee personen een dialoog kunnen voeren en voelen. 
 
Over de kunstenaar
In het werk van Adi Hollander komen beeldende kunst, architectuur en technologie samen. Haar objecten en sculpturen werden tentoongesteld in galeries en musea in Nederland en in het internationale kunstenveld. Sinds 2016 verdiept zij zich in de vertaling van geluid, waaronder het werk van hedendaagse componisten, voor een slechthorend, doof en horend publiek. In haar installaties op bijzondere locaties komen die kwaliteiten samen, ze zijn bedoeld als ontmoetingsplekken waarbij Hollander vragen stelt hoe vorm en structuur toeschouwers in staat stellen om hun omgeving mede te vorm te geven. Haar projecten zijn een poging om complexe zintuiglijke belevingen te belichamen, als een alternatieve vorm van kennis en beleving van de wereld om ons heen.
Adi Hollander is initiatiefnemer van The OtherAbilities en was in 2003 medeoprichter van kunstenaarscollectief Public Space With a Roof. Zij behaalde een Bachelor Sculptuur aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam en een Master of Science in Kunst, Cultuur en Technologie aan  MIT in de Verenigde Staten. 
 
We nodigen u van harte uit voor de opening van Haptic Room Studies op zaterdag 13 april om 16 uur. De expositie is van 6 april tot en met 25 mei 2024 bij Movement Exposed Gallery Space te zien.
 
 
Marcelle Schots en Adi Hollander